Bine aţi venit
Despre noi
Admitere
Înscriere master
Program de studiu
Guvernare si societate
Carieră
Adrese utile
Contact
e-mail me   

Expertiză

 

Absolvenţii noştri pot lucra în diverse domenii de interes cum ar fi:

  • Marketing politic şi electoral
  • Managementul campaniilor electorale
  • Management şi evaluare de campanii de comunicare publică
  • Elaborarea de strategii, studii şi diagnoze de politici publice
  • Management strategic
  • Analiza şi evaluare de politici
  • Consiliere politică şi electorală
  • Auditare de programe şi instituţii
  • Management public
  • Consiliere pe politici şi programe de dezvoltare


Ce poate face un absolvent al acestui master?

 

Masterul de "Guvernare și Societate” Teoria şi pracitica guvernării pune un accent deosebit pe componenta practică, pe formarea unor competenţe practice de administrare a organizaţiilor şi instituţiilor care au funcţii de management social şi guvernamental. În afara pregătirii teoretice în domeniul politicilor publice, planificării strategice, a teoriilor privitoare la managementul instituţiilor publice, masteranzii vor fi iniţaiţi în domeniul practic al guvernării, formânduli-se competenţe pentru a putea gestiona procesele reale de guvernare. Astfel, pregătirea pe care o asigurăm va fi conectată permanent la procesele de management real al instituţiilor publice, subliniindu-se permanent legătura dintre componentele teoretice şi cele practice, reale ale acestor procese. Evaluarea finală la majoritatea cursurilor constă în realizarea unor cercetări aplicative, individuale sau în echipă.
Cursurile au loc după amiaza, permiţînd astfel frecventarea lor şi de către masteranzii care au deja un serviciu.

Masterul de 
"Guvernare și Societate” Teoria şi practica guvernării oferă absolvenţilor competenţe în analiza proceselor specifice elaborării şi implementării politicilor publice, a managementului instituţiilor publice şi în proiectarea strategiilor de dezvoltare locală şi naţională. O atenţie deosebită este acordată proceselor sociale de la nivelul comunităţilor locale ca şi managementului organizaţiilor şi instituţiilor aflate în procese de criză. 
Competenţele referenţiale pe care noi urmărim să le formăm absolvenţilor noştri îi fac pe aceştia să poată lucra cu performanţe deosebite în domenii multiple precum: managementul instituţiilor publice, ca experţi în auditul instituţional, în mareketingul şi managementul public, ca manageri ai proiectelor de dezvoltare locală şi regională, în consilierea administraţiei centrale, sau locale etc.