Bine aţi venit
Despre noi
Admitere
Înscriere master
Program de studiu
Guvernare si societate
Carieră
Adrese utile
Contact
e-mail meCe poţi studia?

 

Programul nostru este conceput după structura unei şcoli de guvernare. El urmăreşte trei direcţii majore de interes.

 • Există în primul rând o componentă politică şi electorală, care este centrată pe probleme de marketing politic şi electoral, consiliere politică şi analiză a instituţiilor politice.
 • A doua componentă vizează sociologia guvernării, proiectarea şi analiza politicilor publice, diagnoza programelor de dezvoltare şi analiza strategică.
 • A treia componentă este dată de auditul instituţional, analiza eficienţei activităţilor birocraţiei publice, managementul public şi problemele de reconstrucţie instituţională.


Domenii de interes

 

Domeniile principale de interes care sunt acoperite de programul nostru masteral sunt următoarele:
 • Prospectiva, diagnoza şi planificare strategică
 • Marketing politic şi guvernamental
 • Sociologia guvernării
 • Analiză electorală
 • Management public
 • Managementul organizaţiilor
 • Sociologie politică
 • Teoria şi practica comunicării publice
 • Organizare de partid şi reforma organizaţiilor politice
 • Gestiunea proceselor de reformă instituţională
Program de internship

 

Masterul "Teoria şi practica guvernării" presupune un program de studiu cu  o substanţială componentă teoretică care este dublată însă, de o dimensiune practic-aplicativă care îl individualizează între toate celelalte programe de acest fel din România.
Masterul pune un accent deosebit pe componenta practică, pe dezvoltarea unor abilităţi care sunt cerute imperios de piaţa forţei de muncă.

Asigurăm aceste obiective prin:
 • Realizarea de către masteranzi a unor cercetări şi demersuri practice de analiză a unor date empirice în domeniile de interes ale programului de master. Evaluarea finală la majoritatea cursurilor constă, de asemenea, în realizarea unor lucrări aplicative, individuale sau în echipă.
 • Programele de practică asigură cadrul necesar de derulare a unor proiecte de grup, în condiţiile reale ale muncii în instituţii ale birocraţiei publice sau private.
 • Programul de "internship", care se derulează în semestrul al patrulea, pe perioada întregului semestru, este menit a asigura baza pentru aplicarea cunoştinţelor teoretice dobândite şi totodată cadrul pentru asimilarea de competenţe şi abilităţi practice într-un mediu instituţional real. Programul de internship oferit de noi este unic în România şi presupune implicarea în regim "part time" a cursanţilor în instituţii sau programe guvernamentale sau private  de nivel naţional sau local.